„EgoLitera” există pentru că era nevoie de un cuvânt care să surprindă, prin esența lui, legăturile subtile dintre „eco”, „ego” și „litere. Și l-am creat prin complicitate de idei! Aceasta reflectă însuși obiectivul revistei noastre : lărgirea orizonturilor cercetării științifice prin susținerea interdisciplinarității. Expresia acesteia se regăsește la confluența a două domenii: istorie și literatură. Fie că este vorba despre o abordare diacronică ori sincronică, întotdeauna va fi necesară o privire către origini, o „reconstituire” de natură istorică pentru a înfăptui o „(re)construcție” a sistemului de valori și idei ce guvernează o operă, în general.

Prin valorificarea unor teme „de graniță”, le-am putea spune, ne propunem să deschidem noi perspective de cercetare, să aducem la lumină ineditul și să dăm glas Ideilor care nu-și pot găsi liniștea decât în armonie. Acest lucru este posibil prin entuziasmul și vitalitatea ce reprezintă însuși „felul de a fi” al revistei noastre. Bineînțeles, curiozitatea vine să susțină cercetarea în încercarea de a aduce un tribut istoriei, literaturii și timpului.

În fond, „EgoLitera” vizează explorarea a trei mari direcții: universul, omul și cuvântul, în expresiile lor concrete, istorice și literare. Prin Cuvânt, celestul și teluricul se armonizează, iar omul poate (re)crea lumea în acord cu propria subiectivitate. Este atât cazul operei literare, produs al imaginației auctoriale, cât și al marilor evenimente care au marcat istoria omenirii de-a lungul timpului. Privind lucrurile din diverse perspective, scopul este acela de a oferi cititorilor posibilitatea unei „călătorii” prin spațiu și timp (istorico-literar!), în căutarea de noi răspunsuri. Să ne îndreptăm  spre ele: iată provocarea lansată de „EgoLitera”!