Toate frământările sociale vest-europene provocate de revoluţia franceză din 1789 au produs în  cadrul vechiului regim […]