Imaginar, identitate și alteritate este o temă ce înglobează o multitudine de posibile subteme și tipuri de abordări din cele mai versatile, de la cele literare până la cele legate de istoria culturală și a imaginarului, cu incursiuni credibile și în lumea artei sau a filosofiei. Acest aspect se datorează faptului că „identitate” și „alteritate” sunt două dintre conceptele prin care ne definim propria natură (autocaracterizare), respectiv îi percepem pe ceilalți, două moduri de definire a ego-ului care în era globalizării dobândesc o importanță covârșitoare. Felul în care ne integrăm în TOT, la care se adaugă aproprierea diversității și complexității celuilalt, fără de care se poate ajunge la respingere, intoleranță și violență, este esențial pentru o mai bună cunoaștere și acceptare. Toate epocile istorice, fără excepție, au fost supuse procesului de cunoaștere realizat prin interacțiune. Războaiele, cuceririle, expansiunile teritoriale, procese precum cel al romanizării sau marile descoperii geografice, pentru a numi doar câteva dintre momentele fundamentale, au determinat punerea în legătură a diferitelor civilizații care s-au văzut nevoite de cele mai multe ori să coabiteze. Această stare de fapt poate fi întâlnită și în contemporanitatea proximă datorită globalizării care a strâns laolaltă etnii, religii, stiluri de viață diferite.

„Acceptare”, „diversitate” și „integrare” sunt, de fapt, cuvintele cheie ce se circumscriu universului semantic al temei alese, ele putându-se regăsi, practic, în oricare dintre produsele culturale ale diverselor epoci istorice. Literatura, istoria, filosofia, arta reprezintă tot atâtea ocazii de a aprofunda aceste instantanee de viață, de experiență, de concept, de estetic, menite să ne aducă pe toți mai aproape.

 CERINŢE

Propunerile dumneavoastră, în limba engleză, nu trebuie să depăşească 500 cuvinte (o pagină A4), TNR, corp 12, la 1 rând. Data limită de trimitere a acestor rezumate este 31 mai 2017. Veţi fi înştiinţaţi prin e-mail dacă rezumatul dumneavoastră a fost acceptat sau nu până la 31 iunie 2017. Lucrările vor fi redactate cu precădere în limba engleză dar şi în limba franceză, spaniolă și română. Comitetul ştiinţific va analiza lucrările în vederea publicării. Selecţia lucrărilor va fi riguroasă.

Foarte important!

Înscrierea se va face on-line, pe sit-ul Universităţii:

http://uab.ro/sesiuni_2017/speculum/

iar rezumatele pentru lucrările care urmează să fie redactate în limba română vor fi expediate pe adresele:

gabrielachiciudean@gmail.com

oana.sambrian@gmail.com

Comitetul de organizare :

Mircea BRAGA, Gabriela CHICIUDEAN, Rodica-Gabriela CHIRA, Maria MUREŞAN, Simona BUZAŞI, Roxana AIRINI (Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia, România);

Oana Andreia SÂMBRIAN (Institutul de Cercetări Socio-Umane, Craiova).

 Comitetul științific:

Prof. Ignacio Arellano (GRISO – Universitatea din Navarra)

Prof. Carlos Mata Induráin (GRISO – Universitatea din Navarra)

Prof. Luis Alburquerque (CSIC – Consiliul Superior pentru Cercetare Științifică, Madrid)

Prof. Robert A. Lauer (Universitatea din Oklahoma)

Prof. Philippe WALTER (Stendhal University, Grenoble III, France)

Prof. Corin BRAGA (Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania)

Prof. Ruxandra CESEREANU (Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania)

Prof. Maria-Ana TUPAN, (1 Decembrie 1918 University, Alba Iulia, Romania)

Dr. Rodica Gabriela CHIRA (1 Decembrie 1918 University, Alba Iulia, Romania)

Dr. Gabriela CHICIUDEAN (1 Decembrie 1918 University, Alba Iulia, Romania)

Dr. Oana Andreia SÂMBRIAN (Institutul de Cercetări Socio-Umane, Craiova)

Drd. Maria MUREȘAN (1 Decembrie 1918 University, Alba Iulia, Romania)

 Persoane de contact :

Oana Andreia SÂMBRIAN: oana.sambrian@gmail.com

Gabriela CHICIUDEAN: gabrielachiciudean@gmail.com

PRECIZĂRI

Rezumatele dumneavoastră vor fi însoţite de informaţiile necesare astfel încât să vă putem contacta la nevoie (nume, adresă, e-mail, număr de telefon, centrul de cercetare). Nu dispunem de mijloacele financiare spre a asigura costurile de participare dar vă putem sprijini cu informații referitoare la cazare.

 Taxa de participare: 100 lei, poate fi achitată la sosirea în Alba Iulia.

Sit-urile celor trei organizatori:

Centrul de Cercetare a Imaginarului SPECULUM : http://speculum.uab.ro/

GRISO – Universitatea din Navarra: http://www.unav.edu/centro/griso/

Institutul de Cercetări Socio-Umane, Craiova: http://icsu.ro

 

Please follow and like us:

Categories:

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.