Am ales să ne aplecăm privirea asupra a două documente pe care ni le aduc în contemporaneitate Monitoarele oficiale din 1908. Prin natura lor, documentele juridice elaborate de Tribunalul Argeş ne oferă informaţii importante legate de o serie de clădiri şi monumente ale Piteştilor acelei perioade.  Cele două acte nu doar că ne descriu imobilele scoase la licitaţie, ci ne oferă date importate despre locaţia acestora şi despre construcţiile aflate în vecinătate şi despre proprietarii lor.  Astfel, Tribunalul Argeş încuviinţează lichidarea falimentului  lui Vasile Angheloff şi scoate la vânzare prin licitaţie publică averea sa[1].  Regăsim, în afară de imobilele din Vâlcea şi 2 gospodării în Piteşti:

O pereche de case de zid cu 2 etaje şi cu 2 faţade, adică: o faţadă în str. Alex. Lahovari No. 18, şi a 2-a faţadă în str. Industriei No.2, în etajul de jos o prăvălie cu magazie; iar în etajul de sus 2 apartamente de locuit, având cel cu faţada în str. Alex. Lahovari No. 18, patru camere, o sală, o bucătărie şi o magazie jos, şi celalt apartament cu faţada în str. Industriei No. 2 compus tot din 4 camere, un antreu, o bucătărie, o magazie jos şi 2 comodităţi comune ambelor apartamente; evaluate în total la suma de lei 38.222.   O altă pereche de case de zid pentru locuit, cu faţada în strada d-na Bălaşa No. 33, compuse dintr-un singur apartament, având 8 camere cu 2 antreuri, o bucătărie subsol, 2 pivniţe alături de bucătărie, 2 comodităţi suprapuse, un grajd, construcţie de zid, cu o cameră pentru servitori; o magazie, un şopron pentru trăsuri cu două intrări şi un chioşc, aceste din urmă din scânduri; evaluate în total la suma de lei 19.801[2].

Într-o altă decizie a Tribunalului Argeş de la începutul anului 1908, se scoate la vânzare averea  lui Hagi Hristea Vasiliu din Piteşti, la cererea moştenitorilor acestuia, Raiciu Vasiliu, negustor din Piteşti, Ivanciu Vasiliu (Sofia) şi Maria Marcu Nicolof (Accear-Bulgaria). Între imobilele scoase la vânzare prin licitaţie descoperim[3]:

1) Hotel Dacia. Acest imobil se află situat în strada Şerban-Vodă No. 126, 128 şi 130 Pitesti, este compus din 2 etaje. Etajul de jos, având 5 camere destinate pentru pasageri în aripa stângă, iar in aripa dreapta având o sală de cafée chantant cu 3 camere şi o cameră servind pentru bucătărie. În faţă, acest etaj de jos este prevăzut cu 2 prăvalii, din care una este ocupată de un biurou, iar cealaltă de o cafenea, cum şi o pimniţă şi latrine. Etajul de sus fiind prevăzut cu 16 camere ce servă pentru pasagerii hotelului. Întreg acest imobil este făcut din zid şi acoperit cu tinichea. În grădină, în fund, se află o sală construită din blăni, şi care servă de cafée chantant pe timpul verei; deasemenea o scenă de blăni tot în grădină şi servind la acelaşi scop. În fundul curţii o construcţie din zid acoperită cu tinichea şi compusă din 3 camere de locuit şi 2 magazii şi o bucătărie deasemenea din zid şi acoperite cu tinichea, începându-se licitaţia pentru acest imobil dela suma de lei 70.000. Hotel Dacia se învecineşte: la răsărit cu Eftimie Ionescu, la apus cu proprietatea  d-lui Fostiropol, la miazăzi cu şcoala de băeţi No. 1 şi la miazănoapte cu str. Şerban-Vodă.

2) Hotel Gabroveni. Acest imobil se află în acest oraş Piteşti No. 29-31 şi este compus din 2 etaje. Etajul de jos, aripa dreaptă, o prăvălie şi cu dependinţe, 3 camere, şi 3 camere servind pentru pasageri, cum şi cabine pentru latrină. Etajul de jos, aripa stângă: o prăvălie cu 2 camere şi 3 camere pentru pasageri cum şi 2 cabine pentru latrine. În etajul de sus în aripa din dreapta, 9 camere pentru pasageri, având 2 cabine pentru latrină. Tot în acest etaj, în aripa din stânga, 8 camere de locuit cum şi 2 cabine pentru latrină. Întreg acest imobil este construit din zid şi acoperit cu tinichea, având şi 2 pimniţe. În curte se află următoarele dependinţe: o magazie construită din lemn şi acoperită cu tablă, servind la depozitarea de cereale; o ghieţărie de zid şi acoperită cu şiţă: un grajd din zid şi acoperit cu tablă, fiind prevăzut cu 2 despărţituri, având şi pod pentru nutreţ;  un şopron din lemn învelit cu tablă. În grădină: o magazie din lemn, acoperită cu tablă şi un şopron din lemn învelit cu şiţă. Brutăria. Clădirea ce servă brutăriei este situată în acest oraş Piteşti, str. Sf. Vineri No…, alături de hotelul Gabroveni, construcţia e din zid şi acoperită cu tablă, se compune din o prăvălie, în dos o cameră pentru cuptor şi 2 camere în dosul cuptorului. Se mai află şi o magazie din zid  acoperită cu tablă, servind pentru depozitarea făinei. Întregul acest imobil descris mai sus are următoarele învecinări: la răsărit cu str. Sf. Vineri, la apus cu Agate Vasiliu, la miazăzi cu Dinu Brutaru şi la miazănoapte cu proprietatea Raiciu-Vasiliu, începându-se licitaţia dela suma de lei 70.000.

3) Imobilul din strada Sf.Vineri No.114. Imobilul acesta se află situat în oraşul Piteşti, strada Sf. Vineri No. 114, şi se compune din 4 camere şi un antreu, având o sală în faţă. Clădirea este făcută din bârne zidite şi acoperite cu tinichea, trei din camere sunt zugrăvite, iar una spoită, fiind însă toate camerile pardosite pe jos. Aceste case au şi o pivniţă.  Pe lângă curtea ce se află în faţă acest imobil are şi o gradină mare de pomi roditori, în care gradină se găseşte o clădire cu trei camere din bârne şi acoperită cu tablă, cum şi un bordeiu. Tot acest imobil se învecineşte astfel: la apus cu proprietatea Ţuţuianu Niţă, Ene Birjarul, fostă proprietate Dâmboviceanu, C-tin Cojocaru, Panait Cojocaru, la răsărit cu drumul de fer Piteşti- Curtea de Argeş, la miazănoapte cu str. Sf. Vineri şi la miazăzi cu Petcu Grădinaru, începându-se licitaţia pentru acest imobil dela suma de lei 6.000.

4) Imobilul din str. Sf. Vineri No. 116.  Acest imobil se află situat în oraşul Piteşti, strada Sf. Vineri No. 116, cu curtea lui şi se compune din 3 camere şi o sală în faţă, şi este construit din bârne şi acoperit cu tinichea; un grajd din zid, cu trei încăperi şi acoperit cu şiţă, cum şi un şopron de lemn, învelit de asemenea cu şiţă. Tot acest imobil se învecineşte după curn urmează: la răsărit cu drumul de fer, la apus cu imobilul Hagi Cristea Vasiliu, la miazănoapte cu str. Sf. Vineri şi la miazăzi cu imobilul Hagi Cristea Vasiliu, începându-se licitaţia dela suma de lei 4.000.

 5) Imobilul din str. Sf. Vineri No. 118. Acest imobil se află situat în oraşul Piteşti, str. Sf. Vineri No. 118 şi se compune dintr-un corp de case cu două camere, având ca dependinţe o cameră ce servă pentru bucătărie. Imobilul este construit din bârne, cu zid şi acoperit cu tinichea. Curtea o are acest imobil pe jumătate cu curtea caselor de alături şi care nu sunt încă terminate. Acest imobil se învecineşte după cum urmează: la apus şi miazăzi cu imobilele Hagi Cristea Vasiliu, iar la miazănoapte cu str. Sf. Vineri şi la răsărit cu drumul de fer. Se menţionează că grădina din fund se va lua proporţional de toţi ceice vor lua imobilul dela No. 3, 4 si 5, începând din str. Sf. Vineri şi până în drumul de fer, începându-se licitaţia dela suma de lei 3.000…

Documentele prezentate de noi mai sus ne oferă informaţii foarte preţioase despre vechile clădiri ale Piteştilor de la începutul secolului al XX-lea, în special despre complexul de monumente reprezentat de imobilele de pe strada Sfânta Vineri. Ele sunt în acelaşi timp şi un prilej bun pentru a încerca să redescoperim viaţa socială de atunci, să refacem traseul vieţii negustoreşti, cel al călătorilor care poposeau în hotelurile Dacia şi Gabroveni. De asemenea, utile ar fi reţetele felurilor de mâncare pregătite în bucătăriile acestora, tipurile de mobilă întrebuinţată, precum şi cunoaşterea legăturilor umane dintre piteştenii de acum o sută de ani.

[1] Monitorul Oficial, No. 245, joi, 7 (20) februarie 1908, pp. 9158-9159.

[2] Am ales să păstrăm scrierea folosită în documentul oficial pentru că este uşor de înţeles pentru cititor şi pentru că poate fi ea însăşi un monument.

[3] Monitorul Oficial, no. 240, miercuri, 30 ianuarie/12 februarie 1908, pp. 8914-8916.

Marin Toma

Please follow and like us:
Pin Share

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.