Istoria cotidianului aduce cercetătorului şi pasionatului de trecut o mulţime de informaţii cu privire la tumultul social al fiecărei epoci istorice. Monitorul Oficial nr. 26 din 1 februarie 1929[1] este unul dintre aceste documente ale vieţii de zi cu zi în perioada interbelică românească. În cadrul acestuia, majoritare sunt actele juridice emise de tribunale, printre care şi cel al judeţului Argeş. Tribunalul din Piteşti a decis scoaterea la licitaţie a averilor mai multor locuitori ai oraşului ca urmare a imposibilităţii acestora din urmă de a-şi onora contractele semnate la un moment dat. Datele istorice pe care le putem culege, utilizând o asemenea sursă, sunt interesante şi bogate în conţinut. Actele nu doar că ne descriu imobilele scoase la licitaţie, ci ne oferă detalii importate despre locaţia acestora şi despre construcţiile aflate în vecinătate şi despre proprietarii lor. Prin urmare, Nae Ştefănescu, domiciliat în Piteşti, str. Vasile Lupu, nr. 4, cere Tribunalului Piteşti scoaterea la licitaţie a averii familiei Justina şi Nicolae  Fierarul pentru neplata unei datorii de 80000 de lei la care se adăugau un procent anual de 10% şi 35% în caz de executare, precum şi onorariile avocatului (5000 de lei) şi alte cheltuieli judecătoreşti. Debitorii locuiau în Piteşti, str. Exerciţiului, nr.  46.  Averea scoasă la licitaţie cuprindea:

„ Un teren în suprafaţă de o jumătate de hectar care se învecineşte: la răsărit cu strada Exerciţiul, la apus şi miazănoapte cu moşt. def. C. Badea, la miazăzi cu Niculae Teoharescu, având lăţimea de 16 m, începând cu măsurătoarea dinspre Nicolae Teoharescu şi mergând spre deal, pe o lungime de 22 m, iar de aci înainte va fi de 8 m, începând măsurătoarea tot din Nicolae Teoharescu şi mergând cu această lăţime de 8 m, pe toată lungimea locului lui Nicolae Teoharescu, care este de 19 m, şi de aci inainte locul se lăţeste până în proprietatea lui Ilie Rusu, până în fundul grădinilor lui N. Teoharescu şi Victor Ionescu, păstrând si ca hotar tot continuitatea liniei despărţitoare drepte de pe terenul unde e lăţimea de 8 m şi mergând spre deal, până unde se va completa o suprafaţă de o jumătate de hectar. Pe acest teren se află următoarele construcţiuni: o pereche de case în faţa străzii Exerciţiul, compusă din 3 camere şi o sală cu geamlâc, o construcţie de lemn de ostreţe, învelită cu tablă din fier; o magazie închisă cu scânduri şi învelită cu carton; un şopron de scânduri, învelit tot cu carton. Curtea închisă cu palan de şipci şi ulucă  este situată în Piteşti, strada Exerciţiul, Nr. 146, plasa Bascov, judeţul. Argeş”.

Într-un alt caz, prin intermediul avocatului I. Naumescu, Banca Populară Orăşeanească “Albina” din Piteşti cere scoaterea la licitaţie a averii negustorului piteştean Ion Nicolaescu pentru recuperarea datoriei de 200.000 de lei, cu procent de 6% pe an, la care se adaugă cheltuielile de judecată şi alte cheltuieli. În cadrul averii care urma să fie scoasă la licitaţie, regăsim şi o gospodărie aflată în oraşul Piteşti:

“ Un corp de case situat în Piteşti, strada Craiovei, Nr. 54, plasa Bascov, judeţul Argeş, compus dintr-o prăvălie în faţa stradei Craiovei şi patru camere în şir la acelaşi acoperământ, construite din zid masiv, învelite cu tablă de fier. Un alt corp de case mai vechi, compus din patru camere şi antreu, cu pivniţă dedesubt, mai în fundul curţii, construite din zid, învelite cu tablă de fier; o camera tot de zid, izolată, aflată mai spre stradă, învelită cu tablă de fier. Două magazii de scânduri învelite cu tablă de fier. Un grajd de scânduri învelit cu ţiglă, o magazie pentru ţuică, de zid, învelită cu tablă şi o latrină, împreună cu locul lor care merge dinspre răsărit din strada Craiovei spre apus până în strada Mircea Vodă, împreună cu împrejumuirea de palan care se învecineşte: la răsărit cu strada Craiovei, la apus cu strada Mircea Vodă, la miazănoapte cu Dumitru Puiu şi la miazăzi cu preotul Vişinescu”.

Ecaterina Dumitrescu, menajeră din Piteşti, strada Brâncoveanu, nr. 3, solicita recuperarea datoriei sale de la negustorul piteştean Ilie Din zis Ciocoiu în valoare de 30000 de lei, la care se adăugau un procent de 30% pe an şi cheltuielile de judecată. Averea imobilă scoasă la licitaţie prin decizie judecătorească este următoarea:

“O pereche de case compusă din trei camere de locuit, cu o sală şi pivniţă dedesubtul camerei mari, învelite cu tablă de fier, o magazine de scânduri în fund sub acoperişul căruia mai este o cameră, învelită tot cu tablă, împreună cu locul lor. Tot în curte mai este construită încă o cameră mică. Toate acestea sunt situate în oraşul Piteşti, strada Banu Mărăcine, Nr. 15, având lăţimea la stradă şi în fund  12m şi lungă de 14,10m, învecinată: la răsărit cu Arsene Lăzărescu, la apus cu Stan Stoicescu, la miazănoapte cu moştenitorii Ilie Bolonaş şi la sud cu strada Banu Mărăcine…”.

Negustorul  piteştean Hristea Matoş, domiciliat în strada Tudor Vladimirescu, nr. 10,  solicita Tribunalului Argeş recuperarea datoriei de 50000 de lei, dobândă de 6% pe an, plus cheltuielile de judecată, de la debitorii Anica Nicolae Din, tutorele legal al minorilor rămăşi de pe urma defunctului său soţ, Nicolae Din şi Paraschiva Z. Mihail, moştenitoarea acestuia din urmă. Averea scoasă la licitaţie pentru recuperarea datoriei cuprindea:

“Imobilul din Piteşti, str. Cimitirul Armenesc, Nr. 3, plasa Bascov, judeţul Argeş, care se învecineşte: la răsărit cu proprietatea Nicolae Din, la apus cu strada Cimitirul Armenesc, la miazănoapte cu Ion Parşan şi la miazăzi cu Gheorghe I. Matei. Acest teren are lăţimea la stradă de 10 m, iar lungimea spre răsărit de 70m. Pe acest teren se află următoarele construcţiuni: o pereche de case de zid, cu două camere, învelite cu tablă de fier vechi; un alt corp, compus din două camere, învelit cu şiţă; un alt corp, tot cu două camera, învelit cu tablă de fier, în rând cu celelalte două corpuri dintâi; un grajd de blăni, învelit cu tablă de fier, lung a de 12 m şi lat ca de 5 m; curtea deavalma cu proprietatea lui G. I. Matei are are case în aceeaşi curte cu ale debitorului Nicolae Din”.

Un alt negustor, N.I. Marinescu, domiciliat în Piteşti, str. Râurilor, nr. 29, solicita în două dosare separate, recuperarea datoriilor de la Ştefan Rădulescu, tot negustor, domiciliat în Str. Şerban Vodă, nr. 8.  Sumele datorate de debitor erau de 40000 de lei cu dobândă de 12% pe an şi 30000 de lei cu o dobândă de 6% la care se adăugau cheltuieli de judecată şi alte cheltuieli în funcţie de particularităţile fiecărui dosar aflat spre judecare la Tribunalul Argeş. Averea scoasă la licitaţie pentru recuperarea datoriei cuprindea:

“Imobilul din Piteşti, strada Şerban-Vodă, Nr. 8, plasa Bascov, judeţul Argeş, compus dintr-o prăvălie la stradă şi o magazie, iar în curte un corp de case de locuit, având şase camere, un antreu cu subsolul lor şi o latrină; acest imobil la etaj are sală deschisă, construcţie de zid, învelită cu tablă de fier, iar magazia dintre casele de locuit se află închisă cu blăni şi învelită cu tablă de fier; curtea deavalma cu alţi proprietari; care imobil se învecineşte: la răsărit cu proprietatea decedatului Ghica Vasiliu, la apus cu Năstase Susu, la miazănoapte cu strada Brătianu şi la miazăzi cu strada Şerban Vodă”.

Relatările de mai sus au o importanţă mare pentru  istoria municipiului Piteşti, în special pentru încercarea de a reconstitui aspecte ale vieţii sociale, ale nivelului de trai, precum şi caracteristicile arhitecturii orăşeneşti din epocă.

[1] Monitorul Oficial, nr. 26, vineri, 1 februarie 1929,  partea a II-a, pp. 1074-1076.

 

Marin TOMA

Please follow and like us:
0
20
fb-share-icon20

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.