Oamenii tind sau își doresc să tindă spre perfecțiune, spre desăvârșire. Spirituală, materială, fizică, emoțională etc. Nu întotdeauna drumul este acoperit cu așteptările noastre; prin urmare, ne ”îmbrăcăm” cu infirmități, fizice și/sau emoționale. Felul în care societatea umană a reacționat la acestea a fost diferit în istorie. Într-un fel s-au comportat cei care doar au întâlnit oameni cu infirmități, altfel cei care au conviețuit cu aceștia. Unele societăți i-au neglijat și marginalizat, altele i-au ucis. Prezentul abundă în măsuri sociale construite spre ajutorarea acestor oameni, însă toate oferă celor care le observă senzația că ele există nu atât pentru sprijinirea acestor grupuri marginalizate, cât mai degrabă pentru a acoperi propria vină a majorității ”normale” (una interioară, desigur).  Istoria a neglijat cu desăvârșire istoria marginalilor pentru o lungă perioadă de timp. Cercetarea actuală acordă tot mai mult timp și spațiu raporturilor dintre eu și celălalt, precum și a interdependențelor dintre minorități și majorități: cine pe cine influențează, cine și cum se integrează și cine pe cine asimilează etc.  Cât privește istoria dizabilităților, din punct de vedere al studiului istoriei culturii, pot fi întrezărite o serie de probleme care țin atât de varietatea surselor istorice care lipsesc pentru multe zone geografice în anumite epoci ale istoriei, precum și de necesitatea de a aborda cercetarea pluridisciplinar.

Cu toate ca termenul de dizabilitate este unul modern și conceptul a fost construit și a devenit parte a societăților din ultimele două secole, aceste diferențe umane, precum și felul în care ele se împleteau cu viața cotidiană și cu mentalul colectiv pot fi studiate și în perioade mai vechi ale istoriei umanității. Istoria dizabilităților poate fi orientată spre corelarea imaginii despre persoanele cu dizabilități de discursul religios (relatările despre vindecări miraculoase) și de donații caritabile;     analizată prin diferențierea dintre conceptele istorice de săracie, caritate și dizabilitate, precum și raportarea lor în timp și spațiu, datorită evoluției constante a vieții cotidiene. De asemenea, este util de cercetat legătura dintre persoanele cu dizabilități și alte grupuri marginalizate. Datorită faptului că relatările despre vindecările miraculoase sunt scrise urmărind un anumit tipar: încercările grele prin care trece bolnavul, drumul lui spre locul vindecării și vindecarea propriu-zisă, putem să descoperim informații despre un al model cultural al problematicii în persoanele care se ocupă de îngrijirea bolnavului și de aici imaginea și relațiile cu familia atât în grupurile sociale sărace, cât și în rândurile elitelor politice și financiare ale epocilor.

          Revistele, foile volante, lucrările cu caracter medical etc. pot fi surse valoroase pentru identificarea în timp a felului în care persoanele cu dizabilități au trăit, au înțeles viața, cum dizabilitatea i-a influențat, cum au relaționat cu ceilalți, cine și cum i-a îngrijit, de la familie, comunitate, la medici și alte instituții etc.  De asemenea, se pot face analize referitoare la tipul de dizabilitate și progresele medicinei în acel moment. Se pot analize măsurile existe la nivel social cu privire la crearea unor locuri în care persoanele cu dizabilități să fie și protejate și îngrijite, precum și educate, învățate să facă față vieții de zi cu zi între oamenii ”normali”. O altă direcție de cercetare poate fi cultura populară, precum și literatura și modul în care persoanele cu dizabilități sunt prezentate, rezultând informații referitoare la  construirea identităților – personale și colective. Sursele istorice arată că din punct de vedere al mentalului colectiv, în ceea ce privește persoanele cu dizabilități, la fel de acceptate social sunt și păcatele părinților și ideea destinului și a rolului divinității: o întâmplare care ajută omul să atingă o anumită stare la care trebuia să ajungă și care îi era menită.

Există o diferența notabilă  între impedimentele corpului fizic din punct de vedere medical și reacția socială la acestea. Ultimul secol cunoaște o mulțime de încercări de a integra persoanele cu dizabilități, utilizând toate noile reușite tehnologice, în viața ”normală” cotidiană a restului lumii. În discursul public, dizabilitatea a fost imaginată doar sub forma limitărilor sociale, astfel încât probleme de natură medicală, fizică, ale corpului, au fost neglijate, fiind lăsate exclusiv pe seama medicinei. Ca o reacție la acest fel de raportare, perspectiva fenomenologică a reîncercat sa unească situația medicală cu aspectul cultural și social al dizabilității. Persoanele în cauză le resimt împreună pe cele doua în viața de zi cu zi, nu separat. Alături de aceste realități, istoricul poate să caute informații cu privire la toate formele de manifestare socială a grupurilor persoanelor cu dizabilități. Una dintre ele este greva. Se pot crea aprecieri de natură istorică între asemenea evenimente în aceeași perioada de timp în spații diferite, în funcție de o serie întreagă de particularități: caracteristicile specifice grupului protestatar, situația socială și politică, mentalitatea și cultura națională, nivelul și tipologia revendicărilor, comportamentul actorilor implicați în protest/manifestații; nivelul de violență fizică, verbală; felul în care societatea neutră sau nu reacționează; modalitățile în care informația circulă în spațiu și influențează etc.

Considerăm că o direcție de cercetare a istoriei muzicii, a modelelor sale culturale se poate realiza și prin prisma dizabilităților muzicienilor și a felului în care acestea le-au influențat viața și muzica; viziunea romantică a geniului muzical ce ajunge la performanțe deosebite în pofida ”anormalității” sale.

Surse:

Sebastian Barsch, Anne Klein, Pieter Verstraete (Eds.), The Imperfect Historian. Disability Histories în Europe, Peter Lang Edition, 2013

I .Metzler, Disability in Medieval Europe. Thinking about Physical Impairment during the High Middle Ages, c. 1100-1400, London: Routledge, 2006

Please follow and like us:

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.